NederlandsNederlands
Uw specialiste in secundaire bemesting

Een krachtig droogmiddel voor stalstrooisel !

SILIMAG ® LITO is een 100% natuurlijk, mineraal droogmiddel, vermengd met gemicroniseerd calciumsulfaat.

Het droogmiddel, met een zeer zachte textuur, is niet agressief of irriterend, noch voor de huid, noch voor de slijmvliezen.

SILIMAG ® LITO kan handmatig of mechanisch verspreid worden in de opfokstallen om de opdroging te bevorderen van de in de loopgangen en het stalstrooisel aanwezige vochtigheid. Het kan apart gebruikt worden op de matras van de boxen of vermengd worden met het stro om een comfortabele matras te vormen.

SILIMAG ® LITO stabiliseert en verzekert de hygiëne van het stalstrooisel en de dieren voelen zich beter. Een beter comfort zet de melkkoe ertoe aan om langer te blijven liggen (de melkproductie is beter wanneer de lighouding langer aangehouden wordt).

Met een hoge pH-waarde, stopt SILIMAG ® LITO de bacteriegroei in het stalstrooisel en beperkt aldus de uierproblemen.

SILIMAG ® LITO is een uitstekend middel tegen de ziekte van Mortellaro. Geplaatst aan de uitgang van het pediluvium, omhult, droogt en versterkt SILIMAG ® LITO de hoef. De aangetaste hoeven worden beter geïsoleerd, hetgeen toelaat de overdracht van de ziekte op de gezonde dieren te beperken.


Minder arbeidsuren om het stalstrooisel zuiver te houden.

Een beperkte kostprijs ten opzichte van stro of zaagsel..

Indien SILIMAG ® LITO vermengd wordt met stro, zal het stalstrooisel economischer zijn omdat het langer droog zal blijven, de reiniging minder frequent zal moeten gebeuren en er dus een reductie zal zijn van de benodigde hoeveelheid stro.

SILIMAG ® LITO zet zich niet neer op de bodem van de mestput dankzij de elektrostatische lading van zijn zeer fijne partikels. 


De dosis SILIMAG ® LITO bedraagt ± 1,5 kg per koe en per dag. 

Het calciumsulfaat reageert met de ammoniak van de urine om ammoniumsulfaat te vormen, dat een duidelijke vermindering teweegbrengt van de geuren in de opfokstallen. 


Bijgevolg betekent SILIMAG ® LITO een ware meerwaarde voor de mest. Deze wordt een uiterst kwalitatieve meststof dankzij een inbreng aan stikstof, calcium, magnesium, zwavel en sporenelementen. 


Verpakking


Het product wordt lichtjes bevochtigd om het vervoer en de behandeling te vergemakkelijken. Het kan buiten opgeslagen worden, overdekt met een plastiekzeil.
Cliquez sur les photos pour un zoom
Cliquez sur les photos pour un zoom
Vidéo de démonstration du bac distributeur :