NederlandsNederlands
Uw specialiste in secundaire bemesting

CALSICAL

CALSICAL is een EG-MESTSTOF, kalkmeststof natuurlijke kalk : kalksteen - standaardkwaliteit, product dat uit vermaling van natuurlijk kalksteen verkregen calciumcarbonaat als hoofdbestanddeel bevat. Belang voor de plantenvoeding.


De planten kunnen niet goed groeien als de pH (de zuurgraad van de bodem) niet geschikt is. Bij een bepaalde zuurgraad vormen sommige elementen met andere verbindingen die niet opneembaar zijn voor de plantenwortels.

CALSICAL is een supertopkwaliteitskalk. 

CALSICAL producert veel uitwisselbbaar calcium die de klei-humuskomplex en de struktuur van de bodem snel verbetert. 

De eigenschap van CALSICAL is zijn groot gehalte aan silicium (10 %). Een aantal eff ecten bij voldoende beschikbaarheid van silicium voor planten zijn een verbeterde fosfaatopname, een beter ontwikkelt wortelstelsel, een hogere ziekteweerbaarheid en een hogere droogte- en zouttolerantie. 


Voldoende opname van silicium verstevigt de celwanden en zorgt voor een sterkere plant. Hierdoor verdampt er minder water en is de plant beter bestand tegen droogte. Hiernaast speelt Silicium een rol bij ziekteresistentie en wordt met name de gevoeligheid voor schimmels minder.


 Meeropbrengst

 
Voor vollegrondsgroenten, aardappelen, grassen en granen is een positief effect van Silicium op de opbrengst waargenomen. Met name onder stressomstandigheden (droogte, ziekte) kan Silicium van meerwaarde zijn. Meerdere studies tonen aan dat silicaathoudende kalkmeststoff en tot een hogere opbrengst leiden ten opzichte van normale kalkmeststoffen. 


Het verliezen in calcium komen van het voedingszuur karakter van meststoffen, van de ontbinding van de organische stof, van de trekking van de oogsten en van de uitloging veroorzaakt door de zure regenwater. In totaal variëren deze verliezen in intensieve culturen tussen 500 kg en 1000 kg van CALSICAL per jaar en per hectare. 

GEHALTEN : 
 Neutraliserende waarde :  48
 Gehalte in calcium totaal (CaO)   47%
 Gehalte in magnesium totaal (MgO)   1%
 Fijnheit  Ten minste 97% door een zeef met maaswijdte van 3.15 mm 
 Ten minste 80% door een zeef met maaswijdte van 1 mm 
 Ten minste 50% door een zeef met maaswijdte van 0.5 mm
 Siliciumoxide (SiO2)  10%
 Reactiviteit, koolzuurhoudend oplosbaarheid in 2 uur  30 %.
 Reactiviteit, koolzuurhoudend oplosbaarheid in 48 uur  77,50 %
   pH 4  pH 4,5   pH 5  pH 5,5  pH 6  pH 6,5   pH 7  pH 7,5  pH 8
STIKSTOF  0%  42%  43%  77%  89%  95%  100%  100%  100%
FOSFOR  0%  4%  34%  48%  52%  76%  100%  100%  83%
KALIUM  0%  33%  46%  77%  100%  100%  100%  100%  100%
 MAGNESIUM  0%  11%  33%  54%  77%  96%  100%  100%  100%
 CALCIUM  0%  8%  29%  50%  67%  88%  100%  100%  100%
ZWAVEL  0%  25%  50%  75%  100%  100%  100%  100%  100%
        L'ensemble des éléments nutritifs sont assimilables à 100% dans un sol avec un pH 7-7,5