NederlandsNederlands
Uw specialiste in secundaire bemesting

SILIMAG ® AGRO H16-1000

SILIMAG ® AGRO H16-1000 is een EG-MESTSTOF, kalkmeststof, natuurlijke kalk, dolomitisch kalksteen standaardkwaliteit. 

Product dat uit vermaling van natuurlijk dolomiet verkregen calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat als hofdbestanddelen bevat.De aanbevolen dosis SILIMAG ® AGRO H16-1000 bedraagt 1000 tot 2500 kg per hectare. De verspreiding gebeurt met behulp van een getrokken distributeur met draaischijven.

GEHALTEN : 
 Neutraliserende waarde  49
 Gehalte in calcium totaal (CaO)  25%
 Gehalte in magnesium totaal (MgO)   16%
 Fijnheid  Ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm 
 Ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm, en 
 Ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,5 mm.
 Siliciumoxide (SiO2)  15%
 Reactiviteit, koolzuurhoudend oplosbaarheid in 2 uur   17.10 %
 Reactiviteit, koolzuurhoudend oplosbaarheid in 48 uur   44.10 %