NederlandsNederlands
Uw specialiste in secundaire bemesting

SILIMAG ® SULFO

SILIMAG ® SULFO is een EG-meststof - Mengsel van dolomitisch kalksteen extra kwaliteit mat calcium sulfaat.

Le SILIMAG ® SULFO verzekert een uitstekende onderhoudskalkbemesting dankzij een hoge basische waarde. Het verbetert de structuur en de zuurtegraad van de grond en vermindert de uitloging en de erosie van de grond bij hevige regenval. 
In één enkele passage brengt het product alle secundaire meststoff en aan (calcium, magnesium en zwavel), alsook siliciumoxide (SiO2).Het hoog aandeel aan zwavelzuuranhydride (SO3) van SILIMAG ® SULFO biedt aan de grond de nodige zwavel voor een goede ontwikkeling van de beplantingen, zoals koolzaad, graslanden, peulgroenten, voedergewassen, aardappelen, bieten, maïs en groenten.
 
De inbreng aan zwavel via de meststoffen is essentieel, want de inbreng aan zwavel via de zure regens is vandaag de dag bijzonder zwak. 

Het tekort aan zwavel beperkt de efficiëntie van de stikstof, met name wat rendements- en kwaliteitsverliezen betreft.. 


De gemicroniseerde gips die aanwezig is in SILIMAG ® SULFO

• Verbetert de ontwikkeling van het wortelsysteem en de nodulatie van de wortels van de peulgroenten.
 
• Verhoogt de activiteit van de micro-organismen in de grond.
 
• Stimuleert de actie van de aardwormen. 

• Vermindert de grondtarra van de wortels van bieten, wortelen, knollen, schorseneren en aardappelknollen. 

• Verbetert de efficiëntie van de minerale en organische meststoffen. 

• Stimuleert de efficiëntie van de stikstof dankzij de beschikbare zwavel. 

In een mengeling met organische stoffen (compost, mest), stabiliseert SILIMAG ® SULFO gedeeltelijk de vluchtige ammoniak in stabiel en niet geurend ammoniaksulfaat. Het verbetert de verluchting van compost en mest. Het maximaliseert dus het gebruik van gerecycleerd plantaardig afval in de landbouw. 


Aanbevolen dosis : 1500 kg / ha

SILIMAG ® SULFO H 12 : 27 CaO + 12 MgO + 12 SO3 

Neutraliserende waarde : + 36 


SILIMAG ® SULFO H 24 : 30 CaO + 8 MgO + 24 SO3 

Neutraliserende waarde : + 24 


SILIMAG ® SULFO H 32 : 32 CaO + 5 MgO + 32 SO3 

Neutraliserende waarde : + 16