Droogmiddel voor stalstrooisel (100% natuurlijk)

Een krachtig droogmiddel voor stalstrooisel

 

 Het droogmiddel SILIMAG® LITO en SILIMAG® LITO PLUS is een 100% natuurlijk, mineraal droogmiddel, gemalen tot zeer kleine gemicroniseerde partikels. Input bruikbaar in biologische landbouw overeenkomstig Verordening (EG) nr 834/2007 et (EG) nr 889/2008.

Het droogmiddel, met een zeer zachte textuur, is niet agressief of irriterend, noch voor de huid, noch voor de slijmvliezen.

SILIMAG® LITO of LITO PLUS kan handmatig of mechanisch verspreid worden in de opfokstallen om de opdroging te bevorderen van de in de loopgangen en het stalstrooisel aanwezige vochtigheid. Het kan apart gebruikt worden op de matras van de boxen of vermengd worden met het stro om een comfortabele matras te vormen.

SILIMAG® LITO of LITO PLUS stabiliseert en verzekert de hygiëne van het stalstrooisel en de dieren voelen zich beter. Een beter comfort zet de melkkoe ertoe aan om langer te blijven liggen (de melkproductie is beter wanneer de lighouding langer aangehouden wordt).

 

SILIMAG® LITO of LITO PLUS is een uitstekend middel tegen de ziekte van Mortellaro. Geplaatst aan de uitgang van het pediluvium, omhult, droogt en versterkt SILIMAG® LITO of LITO PLUS de hoef. De aangetaste hoeven worden beter geïsoleerd, hetgeen toelaat de overdracht van de ziekte op de gezonde dieren te beperken.

 

Voordelen van het droogmiddel SILIMAG ® LITO en SILIMAG ® LITO PLUS :

  • Minder arbeidsuren om het stalstrooisel zuiver te houden.
  • Een beperkte kostprijs ten opzichte van stro of zaagsel.
  • Met een hoge pH-waarde, stopt SILIMAG® LITO of LITO PLUS de bacteriegroei in het stalstrooisel en beperkt aldus de uierproblemen.
  • Indien SILIMAG® LITO of LITO PLUS vermengd wordt met stro, zal het stalstrooisel economischer zijn omdat het langer droog zal blijven, de reiniging minder frequent zal moeten gebeuren en er dus een reductie zal zijn van de benodigde hoeveelheid stro.
  • SILIMAG® LITO of LITO PLUS zet zich niet neer op de bodem van de mestput dankzij de elektrostatische lading van zijn zeer fijne partikels.
  • De dosis SILIMAG® LITO of LITO PLUS bedraagt ± 1,5 kg per koe en per dag. Het calciumsulfaat reageert met de ammoniak van de urine om ammoniumsulfaat te vormen, dat een duidelijke vermindering teweegbrengt van de geuren in de opfokstallen. Bijgevolg betekent SILIMAG® LITO PLUS  een ware meerwaarde voor de mest. Deze wordt een uiterst kwalitatieve meststof dankzij een inbreng aan stikstof, calcium, magnesium, zwavel en sporenelementen.

SILIMAG ® LITO of LITO PLUS wordt een zeer hoogwaardige meststof door toevoeging van calcium, magnesium, sporenelementen (stikstof en zwavel). Het wordt dus gebruikt als meststof voor grond en grasland via “een omweg door de stal”. De droogfunctie wordt “gratis”.

SILIMAG® LITO

100% natuurlijk, bruikbaar in biologische landbouw.

Samenstelling ; dolomitisch kalksteen – extra kwaliteit

27% CaO 18% MgO neutraliserende waarde: 54

SILIMAG® LITO PLUS

100% natuurlijk, bruikbaar in biologische landbouw.

Samenstelling ; mengsel van dolomitisch kalksteen hoge kwaliteit met gemicroniseerd natuurlijk calciumsulfaat

29% CaO – 14% MgO 10% SO3 neutraliserende waarde: 43

Verpakking :

Het product wordt lichtjes bevochtigd om het vervoer en de behandeling te vergemakkelijken.
Het kan buiten opgeslagen worden, overdekt met een plastiekzeil.

Prijs

Inscrivez-vous à notre Newsletter

 

Inscrivez-vous pour rester au courant de nos nouveautés

Vous avez été enregistré avec succès!