Kalksteen

SAMACAL

 

EG-MESTSTOF KALKMESTSTOF – natuurlijke kalk
Product dat uit vermaling van natuurlijk kalksteen verkregen
calciumcarbonaat als hoofdbestanddeel bevat.
Typeaanduiding Kalksteen- standaardkwaliteit
Gehalte in calcium totaal 50 % totaal calciumoxide (CaO)
Neutraliserende waarde Neutraliserende waarde : 50
Wettelijke Fijnheid bepaald door nat zeven ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm;
ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm, en
ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,5 mm
Vocht 4%
Gehalte in Silicium (SiO2) 4%
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen Agromoustier S.A. – Rue Drève, 12 – 7911 Moustier (Belgique)

 

Prijs

Dolomitisch kalksteen (calcium + magnesium)

SILIMAG ® AGRO H16-1000

 

EG­MESTSTOF KALKMESTSTOF
Product dat uit vermaling van natuurlijk dolomiet verkregen
calciumcarbonaat en magnesiumcarbo­naat als hoofdbestanddelen bevat
Typeaanduiding Dolomitisch kalksteen ­ standaard­kwaliteit
Gehalte in calcium totaal  25 % CaO
Gehalte in magnesium totaal 16 % MgO
Neutraliserende waarde Neutraliserende waarde : 49
Fijnheid bepaald door nat zeven :
(volgens erordening EG Nr. 2003/2003 )
ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm
ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm en
tenminste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,5 mm
Reactiviteit, koolzuurhoudend oplosbaarheid in 2 uur 17,10%
Reactiviteit, koolzuurhoudend oplosbaarheid in 48 uur 44,10%
Vocht 5%
Gehalte in Silicium (SiO2) 15%

 

Prijs

SILIMAG ® AGRO S19-400

 

EG-MESTSTOF KALKMESTSTOF
Product dat uit vermaling van natuurlijk dolomiet verkregen calciumcarbonaat
en magnesiumcarbonaat als hoofdbestanddelen bevat
Typeaanduiding Dolomitisch kalksteen – extra kwaliteit
Gehalte in calcium totaal 27 % CaO
Gehalte in magnesium totaal 19 % MgO
Neutraliserende waarde Neutraliserende waarde : 56
Fijnheid bepaald door nat zeven :
(volgens erordening EG Nr. 2003/2003 )
ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm;
ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm;
ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm, en
ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 0,1 mm
Reactiviteit, koolzuurhoudend oplosbaarheid in 2 uur  19,40%
Reactiviteit, koolzuurhoudend oplosbaarheid in 48 uur 45,00%
Vocht 0%
Gehalte in Silicium (SiO2) 5%
Prijs

Dolomitisch kalksteen met calciumsulfaat (calcium + magnesium + zwavel)

SILIMAG ® SULFO 15 30 Cao + 12 MgO + 15 SO3

 

EG-MESTSTOF

Mengsel van kalkmeststoffen met andere typen EG-meststoffen
Product dat wordt verkregen door menging van Natuurlijke kalk met
anorganische meststoffen met secundaire nutriënten

Typeaanduiding

Mengsel van dolomitisch kalksteen hoge kwaliteit met calciumsulfaat

Gehalte in calcium totaal

30 % totaal calciumoxide (CaO)

Gehalte in magnesium totaal

12 % totaal magnesiumoxide (MgO)

Gehalte in zwavel totaal

15 % totaal zwaveltrioxide (SO3)

Neutraliserende waarde Neutraliserende waarde : 37
Vocht 4%
Verpakking

Bulk

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen

Agromoustier S.A. – Rue Drève, 12 – 7911 Moustier (Belgique)

 

 

Prijs

SILIMAG ® SULFOGRAN 25 33 Cao + 8 MgO + 25 SO3

 

EG-MESTSTOF

Mengsel van kalkmeststoffen met andere typen EG-meststoffen
Product dat wordt verkregen door menging van Natuurlijke kalk met
anorganische meststoffen met secundaire nutriënten

Typeaanduiding

Mengsel van dolomitisch kalksteen standard kwaliteit met calciumsulfaat

Gehalte in calcium totaal 33 % totaal calciumoxide (CaO)
Gehalte in magnesium totaal 8 % totaal magnesiumoxide (MgO)
Gehalte in zwavel totaal 25 % totaal zwaveltrioxide (SO3)
Neutraliserende waarde Neutraliserende waarde : 24
Verpakking

Bulk / Big-bag

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen

Agromoustier S.A. – Rue Drève, 12 – 7911 Moustier (Belgique)

 

 

Prijs

SILIMAG ® SULFO 25 33 Cao + 9 MgO + 25 SO3

 

EG-MESTSTOF

Mengsel van kalkmeststoffen met andere typen EG-meststoffen
Product dat wordt verkregen door menging van Natuurlijke kalk met
anorganische meststoffen met secundaire nutriënten

Typeaanduiding

Mengsel van dolomitisch kalksteen hoge kwaliteit met calciumsulfaat

Gehalte in calcium totaal

33 % totaal calciumoxide (CaO)

Gehalte in magnesium totaal 9 % totaal magnesiumoxide (MgO)
Gehalte in zwavel totaal 25 % totaal zwaveltrioxide (SO3)
Neutraliserende waarde Neutraliserende waarde : 27
Vocht 4%
Verpakking

Bulk

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen

Agromoustier S.A. – Rue Drève, 12 – 7911 Moustier (Belgique

Prijs

Silicium

De eigenschap van de gamma SILIMAG is de aanwezigheid van silicium. Sinds de verdwijning van de Thomasslakken, die silicium bevatt en, werd dit essentieel sporenelement vergeten in de huidige bemesti ngstechnieken.
Het merendeel van de grond bevat silicium, maar dit element is slechts zeer beperkt beschikbaar voor de planten. De intensieve landbouw, met zijn inbreng aan verzurende meststoff en en gewasbeschermingsmiddelen, heeft het bodemleven drastisch aangetast en de aanwezigheid van silicium onder zijn opneembare vorm dramatisch verlaagd.
Talrijke wetenschappers over de hele wereld bestuderen de heilzame eigenschappen van het silicium in het kader van een milieuvriendelijke landbouw. Deze vorsers tonen aan in hun respectievelijke proeven dat silicium :
 De celstructuur versterkt en de weerstand verhoogt tegen bioti sche agressies en schimmelziekten. De plant is en blijft in betere gezondheid.
  • De chlorofylconcentrati e verhoogt per bladweefseleenheid voor een betere fotosynthese.
  • De regeling van het plantmetabolisme opti maliseert voor een hoger rendement. 
  • Een bredere wortelontwikkeling toelaat. Een imposante wortelvertakking verhoogt het nuttig volume van de plant in de grond, die zich dan beter kan voeden. 
  • Verbetert de commerciële kwaliteit van de producti e via een waterbehoud na de oogst (aardappelen – groene groenten – wortels).
  • Geeft in de grond aanwezige, inacti eve fosfor vrij en verhindert een te snelle fixati e van de oplosbare fosfor in de grondsoorten met hoge pH-waarde.
  • Beperkt het waterverlies via de plant (tot 30%). Dit beter waterbeheer vermindert de vegetatieve stress die samenhangt met een droog klimaat en te sterk filtrerende grondsoorten.
      NB.

      Barber.D. et Shone.M. (1966). The absorption of silica from aqueous solutions by plants. J. Exp. Bot. 17:569-578 
      Bouzoubaâ.Z. (1991). Etude des rôles de la silice dans les mécanismes de tolérance à la sècheresse chez quelques espèces de grandes cultures. Mémoire, thèse. Doctorat Univ. USTL. 

      Montpellier. France 141 p. 

      Bouzoubaâ Z. et Alaoui.T. (2004). Effet de la silice sur la croissance, le rendement et la qualité de l’haricot vert et le melon. Rapport annuel du CRRA Agadir.INRA 

      Bouzoubaâ Z, Alaoui T.Ait Lhaj A et Mimouni A. (2005). Effet de la silice sur la croissance, le rendement et la qualité de l’haricot vert. Congrès international sur productions végétales. Settat. Maroc. 

      Bouzoubaâ Z & Taoufiq (2008) Effet de la fertilisation silicatée sous trois régimes de fertigation 60-80 et 100% sur la croissance et le rendement de l’haricot plat en hors sol sous serre. Rapport annuel INRA/CRRA/Agadir pp 39-41 

      Bowen J.E. (1972) Manganese an dits effect on growth of Sudan grass.Plant.Soil.37 :577-588 

      Clarkson.D.T. Drew M. C. Fergusson I.B. et Sanderson J. (1975). 
      The effect of the “talke all” fungus, on the transport of ions by wheat plants. Physiol.Plant.Pathol 6:5-84. 
      Fox.R L J A Silva, O.R. Younge D I P Lucknett and GD Shermam (1967) Soil and plant silicon and silicate response by sugarcane. Soil Sci Soc Am Proc 31:775-779 

      Jones I H P and Handreck K A (1967) Silica in soil, plants and animals. 
      Ad Agron 19:107-149 
      Lefaucheur L (1988) Formes chimiques et mécaniques d’absorption du silicium par les plantes These Doc.Phys.Bio.Org.Pop.Monpellier 113p Liebig J (1964)Chemistryin applied to agriculture. 
      Economical Free Society. Petersburg. Russia 
      Matichenkov V V Y M (1990) Amorphous oxide of siliconin soddy podzolic ist influence on plants Authoref Can Diss Moscow State Univ Moscou USSR 

      Matichenkov V V Y M Ammosova (1996) Effect of amorphous silica on soilproperties of a sod-podzolic-soil. Eurasian Soil Sci 28.(10):87-99 

      Matichenkov V V Y M Ammosovo (1997) The method of determination of plant avalaible Silica in soil Agrochem 1:76-84 

      Needham A E (1965) The aniquiness of biological materials cite pa Iler (Pergamon press Oxford 593p 

      Okuda A E et Takahashi E (1964) Studies of the physiological role of silicon in crop plant soil Sci Plant Nut 9, 453-458 

      O’Relly S E and J T Sims (1995) Phosphorus adsorptionand desorption in a sandy soil amended with high rates of coal fly ash. Commun Soil Sci and plant anal 26(17-18):2983-2993 

      Savant N K Korondorfer G H Datnoff L E and Snyder G H (1999) Silicon nutritionand sugarcaneproduction: a review J Plant Nutr 22(12)18-53-1903 

      Velly(1974) La silice dans la fertilisation du riz a Madagascar Agro Tropic 30:305-323 

      Vlamis J et Williams E (1967) Manganese and silicon interractions in the graminae Plant and soil 27 :131-140 

      Werner D and R Roth (1983) Silica metabolism p:582-694 In: Lauch A Bielsky R I (ED) Inorganic plant nutrition new series spring verlog NewYork NY 

      Iwata et Baba (1962) Yoshida et al 1969 Cock et Yoshida 1970 

      Ishibashi et akiyama 1960 Lanning et Lindo 1961 Yoshida et al 1962 Adlakha 1964 

      Velly 1974 Raupach et Piper 1960 Gansmann 1962 Du Plessis et Du Burger 1966 Bastisse 1967 Gericke 1962 Lewin et Reimann 1969 Vlamis et Williams 1967 Bowen 1972

      Inscrivez-vous à notre Newsletter

       

      Inscrivez-vous pour rester au courant de nos nouveautés

      Vous avez été enregistré avec succès!